تبلیغات
 همسفران نور - وادی عشق - سی دی آسیب شناسی

به نام خالق هستی

لژیون نور ، دوشنبه بیست آذر ماه سال هزاروسیصد ونود وشش

عشق ،محبت

آنچه باور است محبت است

و آنچه نیست ظروف تهی است

من که می گویم،کلام خود نیست؛

بلکه فردی است در جمع بیکران هستی

که باورش کار هرکس نیست ؛

مگرمعنای آن،بداند که آن چیست.

ارابه ها را در بیکران به حرکت درآورید

 که نگهبانان ماوراءبه آنچه در زمین می گذرد،نیازمندند.

بشکافید آنچه شکافتنی نیست ،

در دل سنگ بروید و ترکیب ها را جدانمائید.

شکافتن می تواند به دو صورت باشد یکی شکافتن علم و دیگری شکافتن قلب های است که سیاه شدند . قلب های سیاه را هم ما می توانیم بشکافیم............................ 

خانم فاطمه :

تمام ادیان و پیامبران برای عشق دادن به انسان آمدند ، تمام کائنات و هستی و موجودات عشق هستند . هر دینی به یک زبانی ،به شیوه ای و به طریقی می خواسته به ما چه چیز را آموزش دهد؟ عشق را.

تمام سوره های قران (به جزء یکی)با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود یعنی از مهربانی و محبت وعشق صحبت می کند.یعنی آن چیزی که وجود دارد را اگرباورش کنیم ،محبت است و انسان هایی که محبت و عشق ندارن مانند ظرف های خالی هستند که چیزی در خود ندارد. چیزی که ارزشمند است محبت است. 

چیزی که دارم می گویم حرف خودم نیست ،یک طوری می توان گفت حرف خداوند است یا حرف هرکسی که ما اعتقاد داریم ،است ،یعنی حرف کسی است که بسیار ارزشمند است و قدرت مطلق است.باور کردن اینکه یک نیرویی وجود دارد ،یک خدایی وجود دارد که به ما می گوید آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است، کار هر کسی نیست یعنی هر کسی این را درک نمی کند.کلمه ارابه به معنی گاری دستی است که با آن چیزی را جابجا می کنند که اینجا تمثیل است و ماوراء هم به معنی چیزی است که ورای این جهان خلقت است ،چیزی که با حس ظاهری نمی توانیم ان را درک کنیم ،البته ما بعدالطبیعه هم می گویند یعنی چیزی که طبیعی نیست اگرچه طبیعی هست ما درکش نمی کنیم.

نگهبانانی که آن طرف هستندو نگهبانان روی زمین باید در ارتباط باشند ،یک چیزهایی از آسمان به زمین می رسد و پاسخ آن از زمین باید به آن برسد تا آنها روی ان برنامه ریزی کنند و چیزهای دیگری برای ما بفرستند.منظور از بیکران می تواند همان ماوراء یا بُعددیگری از خلقت باشد.

همسفر مهین : این  «ارابه ها را در بیکران به حرکت درآورید......را بیشتر توضیح دهید .

خانم فاطمه : منظورش حرکت کردن در مسیر درست است .یعنی خداوند یک سری فرامین را به ما می رساند و می گوید ما باید در جهت این فرامین حرکت کنیم و پاسخ این فرامین هم به ماورا برسد تا آنها برنامه بعدی حرکت را بریزید.

بشکافید................

یعنی آنچه که به نظر غیر ممکن می رسد را به دنبالش برویدو در پی یافتن آن باشید مانند همین اعتیاد که با یافتن صورت مسئله و کلید درمان حل شد.می دانید که همیشه فلزات با ارزش داخل سنگ قرار گرفتند ،یعنی سنگ ( استعاره از کارهای مشکل و غیر قابل حل)را بشکافید و چیزهای با ارزش را ازآن خارج کنید.کار آقای مهندس کاری ماورای این جهان است ،تمثیلی از حرکت است .

شکافتن می تواند به دو صورت باشد یکی شکافتن علم و دیگری شکافتن قلب های است که سیاه شدند . قلب های سیاه را هم ما می توانیم بشکافیم ،مثل مسافران ما که روزی براثر اعتیاد و در تاریکی بودن قلب های بی محبت و سیاهی داشتند و بعضی از آنها الان وارد محبت شدند و ما باور مان نمی شود که این ها روزی بیمار اعتیاد بودند.

همسفر حکمت :

در مورد ارابه ها را در بیکران........... شاید بشود اینگونه گفت که با حرکت ما به سمت ارزش ها به صورت همزمان نیروهای موجود در کائنات شروع به حرکت و دادن پاسخ ما می کنند که همان الهامات و القائاتی است که می گیریم.

همسفر افسانه :

 وقتی به دوستان می گوییم اقای مهندس ششصد سی دی بیرون دادند ،باورشان نمی شود و می دانیم چیزهایی را گفتند و هر سی دی را گوش می کنیم مطلب جدیدی دارد که همگی به درد زندگی می خورد و به نظر من ایشان به نحوی می توان گفت جلودار و پیام اور زمانه ما هستند.

خانم فاطمه :

 وقتی چیزهایی را که باور داریم با محبت واقعی همراه شوند،آن معنی واقعی محبت درک می شود، یعنی محبت کردن را به خاطر محبت کردن دوست بداریم وانجام دهیم ،محبت کردن ما شرطی نباشد که اگر محبت دیدیم ماهم محبت کنیم و یا دوست بداریم ،محبت بدون شرط محبت واقعی است.آدم هایی که شرطی محبت می کنند کسانی هستند که وجود دارند اما حضور ندارند.

چون صحبت کردن از عشق بسیار دشوارو پیچیده  است پس سه نگهبان همراه خودم آوردم که درمورد عشق صحبت کنند.

چه کسانی حال خوشی ندارند؟

همسفرمهین :آدم هایی که در تاریکی بسر می برند .

همسفر حکمت : افراد نادان

خانم فاطمه :

آنهایی که در ضد ارزش ها غوطه ورند، نق می زنند ،غیبت ،سرزنش و تهمت می زنندو.....حال خوشی ندارندو این ها دو راه بیشتر ندارندیا بیاید به نیروهای حق وراستین ملحق شوندو راه ارزش ها و صراط مستقیم را در پیش گیرندو یا اینکه آنقدر صبر بکنند تا نیروهای تخریبی آن ها را به ظلمات ببرندو یعنی به جایی که اوج بدبختی ،ناامیدی و تاریکی است.

برای اینکه بدانیم این جهان چگونه بوجودآمده و پا یه هایش به کجا وصل است و بر چه استواراست ، جهان بر پایه اضداد استوار است. اضداد اصل واساس جهان است . اضداد یعنی چه؟ یعنی چیزهایی که مخالف هم هستند مانند عشق و تنفر ، زشت وزیبا ، خوبی و بدی ،مثبت ومنفی ، آب وآتش ، ترس و شجاعت و...............یعنی اگر این ها نبود جهان به این شکل نبود.اضداد برای انسان مانند شوکی است تا انسان را بیدارکنند .زمانی که سر راه انسان قرار می گیرند محشر به پا می کنند و همه چیز را خراب وزندگی را آشفته می کند و انسانی که خیلی دانایی نداشته باشد سلاح برمی دارد و خود را با آن در گیر می کند و می خواهد آن را از بین ببرد.همیشه نیروی منفی انرژی خود را از انسان نااگاه می گیرد یعنی انسان ناآگاه حرکت هایی می کند بازخورد آن حرکت به خودش برمی گردد. نیروی منفی از خود انسان برای کله پا کردنش استفاده می کند. چگونه ؟ از جهل او.اضداد اصلا مامور خراب کردن هستند ولی هر چه انسان داناتر و آگاه تر باشد، می داند که چه بکند. اضداد می تواند همان انسان نادان باشدکه هر چه به طرف نور و روشنایی حرکت کند آن اضداد کم و ناپدید میشوندو به صلح وآرامش می رسندو دیگر از ترس و دیگر مخرب ها به راحتی ضربه نمی خورند..انسانی که حالش ناخوش است یک نیروی تخریبی است.   افراد هم حس همدیگر را جذب می کنند،مثل اعضای کنگره که هر کدام از جایی آمدند،و خطی درست میشود که با حرکت درست وباتداوم و تکرار تبدیل به رود و اقیانوسی میشوند که به نیروهای راستین کمک می کنند،آن موقع محبت واقعی پدیدار میشود. در هرجایی از سطح بالا گرفته تا  خانواده اگر همه چیز برای همه یکسان باشد یعنی همه محبت ها ،توجه ها ،هدایا و غیره تا حدی برای همه برابر باشد دیگر خصومتی و دشمنی  و نفاق نخواهد بودو باعث می شود که کسی سلاح بر ندارد ؛یعنی احساسش خراب نشود تا مجبور به انجام کاری شوند.

خلاصه سی دی آسیب شناسی

 

علم و دانش پیچیده نیست، هرچیزی کلیدی دارد. اگر کلیدها را پیدا نمایید آن هنگام می‌توانید کار باارزشی بنمایید و در این راه با آنانی که درس درستی دریافت نموده‌اند و با تلاش و پژوهش خودشان به آن علم و دانش افزوده‌اند، می‌توانند با امتحان و آزمایش درست، کار بسیار عظیمی انجام بدهند.........................

 

همسفر افسانه :

ابتدا در مورد فضولی و مثلث فضولی صحبت کردند که دو ضلع آن دونفری هستند که در حال صحبت هستندو قاعده ان کسی است که فی البداهه و بی طرف وارد آن گفتگو میشود. دخالت کردن در گفتگو یی که مربوط به ما نیست اصلاً درست نیست و خوشبختانه در حرمت کنگره هم گفته شده است، مثل بی اجازه صحبت کردن یا حرف کسی را قطع کردن که همه این ها مربوط به همین موضوع است.در جامعه ما انقدر که قفل ساز هست ولی کلیدساز نیست .یعنی انسان باید بتواند کلیدی پیدا کند تا مشکلات زندگی اش را برطرف کند. ما خودمان مشکلات که همان قفل ها هستند را برای زندگی درست می کنیم. برای پیداکردن کلید که همان راه حل هااست ابتدا باید اطلاعات جمع اوری کنیم و صورت مسئله هست که اگر درست طرح شودکلیدش را می توانیم پیداکنیم صورت مسئله هم معلوم دارد وهم مجهول. اجرا نمودن صورت مسئله هم مهم است.

خانم فاطمه :

 مثال خوبی زدند ،که عباس پنج کیلو  پرتغال خرید کیلوی 5 هزار تومان پیداکنید پرتغال فروش را. این صورت مسئله غلط است.و خیلی وقت ها هم در مسائل ما صورت مسئله برای ما مشخص نیست واطلاعاتی که به ما کمک کند تا پاسخ یا مجهول را پیداکنیم را نداریم. بعد پروتکل است . یعنی نقشه راه ،یعنی وقتی صورت مسئله مشخص شد ،نقشه بکشیم یعنی  راه حل را بیابیم و بعد اجرا است .بنابراین بدون صورت مسئله پروتکل و اجرا فایده ندارد و بدون اجرا هم صورت مسئله و پروتکل فایده ندارد ،این سه باید باشد تا بتوانیم کلیدها را پیداکنیم و قفل های بسته وجودمان وزندگی را بیابیم. در قسمت جمع آوری اطلاعات هم بایدآسیب شناسی کنیم یعنی ببینیم کاری که می خواهیم انجام بدهیم و یا مشکلی که می خواهیم حل کنیم از کجا آمده است.راه حل هایی که برای حل مشکل پیدا می کنیم را بررسی کنیم که اگر فرض این راه را بروم چه آسیبی به من می زند یا چه نتیجه ایی دارد.پس راهی که برای حل مشکل یافتم چه گزند وصدمه ایی به من می زند این آسیب شناسی است.

همسفر مهین :

 صورت مسئله یعنی مشکل و ما در مشکلی که داریم می توانیم چند دیدگاه داشته باشیم، اگرما حس حال درستی نداشته باشیم درست دریافت نمی کنیم ویا ممکن است  واقع بین باشیم و مشکل را پیداکنیم و بعد از آن دیدگاه ما درست نباشد در نتیجه اجرا ومسیری که می رویم  اشتباه خواهد بود .مشکلات امروزی ها همین بی تفکری و بی حساب وکتاب و بدون در نظر گرفتن شرایط و آسیب شناسی  نکردن هاست .وقتی چیزی حقیقی باشد خودش را نشان می دهد.اگر انسان کاری را به درستی انجام دهد باعث میشود برای آیندگان هم راهی را بگذارد.پیداکردن کلید و حل مشکل اجابت کردن خواسته خداوند است. خداوند نادانان را دوست ندارد.وقتی مسیر را درست برویم القائات به کمک ما می آیند.

 

خانم فاطمه:

اگر علم درست منتقل شود، بعد کسانی هستند که از آن در زمینه های دیگری استفاده کنند مثل لویی پاستورکه ویروس را شناخت و دیگران آمدندواکسن را کشف کردند. یا همین دی اس تی که فعلاً اعتیاد یک جاگزینی است را درمان می کندولی در آینده کسانی حتماًو قطعاً می آیند ،چون خواست خداوند این است،که بتواند خدمات بزرگی برای بشریت انجام دهند.ما  که در کنگره هستیم و بخصوص  کمک راهنما ها و کسانی که می خواهند کمک راهنما بشوندوظیفه داریم علم کنگره را به درستی یادبگیریم وبه درستی و بدون تحریف و وارد کردن باورهای خودمان  آن را انتقال بدهیم.  

 

 

هفته آینده : خلاصه سی دی هفتگی «معنویت» و ادامه وادی چهاردهم ،عشق ومحبّت

سبزو آفتابی باشید.

 

 

 

 

 

 تاریخ : پنجشنبه 23 آذر 1396 | 08:53 ب.ظ | نویسنده : همسفر حکمت | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران