تبلیغات
 همسفران نور - سی دی کوانتوم

به نام یگانه منجی عالم

 امروز دوشنبه 96.8.8 لژیون نور به استادی خانم فاطمه نازنین و جمعی از همسفران محبت با دستورجلسه  سی دی «کوانتوم » ووادی هفتم راس ساعت 4:30 شروع  به کار نمود.

    ......ممکن است انسان بر اثر رفتن در تاریکی بعضی از صفات ونیروهای خود را از دست بدهدو به مرور زمان که از تاریکی بیرون آید دوباره این صفات و نیروها را بدست می آوردو تا زمانی که این نیروها باز نگردد ما رنج عشق می کشیم ...................................

 

          

خانم فاطمه : سلام دوستان فاطمه هستم همسفر؛ امیدوارم حال همگی خوب باشد و برقرار باشید.خداوند را به خاطر تمامی نعمت هایی که داده ،از بودن و کنار شما بودن ، همه وهمه شکر می کنم .کسی که آموزش های کنگره را کاربردی کرده باشد نباید حالش بد باشد ،اگر هم شرایط بداست و مشکلی وجود دارد باید بتواند با نیروی عقل و مهارت هایی که بدست آورده آن مشکل را حل نماید.

باز یادآوری می کنم که هفته آینده هفته گلریزان است و چنانچه آقای مهندس هم گفتند حتی بایک مشارکت کوچک در حد خرید یک آجر که بتوان به خلق خدمت نمود شرکت فعال داشته باشید.

مشارکت دستور جلسه عمومی «وادی دوم»

همسفر مهمان فاطمه : وادی دوم به ناامیدی و امیدواری اشاره دارد من از خودم بگویم پس از آمدن مشکلات در زندگی ام نیروهای منفی کار خود را شروع کردند و آخرین ضربه ایی که زدند ناامیدی بود و گویی آخرین حربه شیطان بود چرا که  ناامیدی باعث میشود که ما هیچ تلاش و کوششی نداشته باشیم ، من خانه نشین شده بودم و دوست نداشتم هیچ کاری بکنم و در عمق تاریکی فرو رفته بودم و فقط دنبال چیزی می گشتم تا اینکه کنگره  را پیدا کردم و آن نوری که من سال ها دنبالش بودم اینجا بود و با همین وادی از ناامیدی در آمدم و وقتی اسم خودم را در لیست کمک راهنمایی دیدم یاد جمله ایی که هیچ مخلوقی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی نهد افتادم ،که شاید دلیل وجود من هم انجام وظیفه و خدمت به خلق بوده است .

سی دی کوانتوم

خانم فاطمه : چیزی که من از سی دی کوانتوم برداشت کردم این است که این سی دی ادامه دارد پس بهتر است چند نکته که قابل تامل است را بگوییم و بعد که ادامه بحث را گفتند دوباره راجع به آن  صحبت خواهیم کرد.

همسفر وجیهه : ابتدا در مورد اشعار حافظ گفتند که دارای ویژگی هایی است و فقط این نیست که با ان فال بگیریم و به درد کسانی می خورد که راجع به آن فکر کنند و از آن بیاموزند.

خانم فاطمه : این ویژگی خاص شعر حافظ چیست ؟

همسفر وجیهه : اینکه حقیقتی است .

خانم فاطمه : ویژگی شفادهی و راه گشایی برای انسان دارد ،اگر انسان این اشعار را بخواند بارها وبارها وروی مفاهیم آن تفکر کند ، برای او راه گشا خواهد بود و یک جورایی هم شفا ده است و هم راه کار حل مشکلات را می گوید .

همسفروجیهه : در سی دی گفتند مسائلی یا صفاتی که از دست می دهیم می تواند به صورت گره عشق باشد این یعنی چه ؟ لطفا توضیحی بدهید.

خانم فاطمه :می گویند ممکن است انسان بر اثر رفتن در تاریکی بعضی از صفات ونیروهای خود را از دست بدهدو به مرور زمان که از تاریکی بیرون آید دوباره این صفات و نیروها را بدست می آوردو تا زمانی که این نیروها باز نگردد ما رنج عشق می کشیم . می بینید بسیاری از افراد که عشق خود را از دست می دهند دچار رنج عشق هستند،آقای امین می گویند این موارد یعنی رنج عشقی که می کشیم  به دلیل وجود نقص های خودمان است و تازمانی که ما نقص های خود را برطرف نکنیم و به تعادل نرسیم دارای رنج عشق هستیم و آن شیرینی و حلاوت عشق را نخواهیم چشید.به نظر من حتی اگر فال حافظ بگیریم و به نکات آموزنده آن توجه کنیم و بکار ببریم احتما کمک کننده هست.

زمانی که انسان از گمگشتگی می خواهد به خود برسد که همان سفر سوم است یک سفر درونی ،سخت و طولانی است ونیاز به آموزگار دارد و درد هایی که در زمینه عشق می کشیم به خاطرهمین است تا سفر درونی را حفظ بکنیم و به خود برسیم .اگر که از عشق مصدوم شدی یا سقوط یا صعود نمودی که این به من که آیا در رابطه عشقی ناموفق، ناامید بشوم و خودم را نیست ونابود کنم ویا نه ازآن درس بگیرم وتجربه بگیریم، یعنی پیشینه ایی برای آینده باشد و صعود کنم، بستگی دارد.

همسفر وجیهه: با پیدایش علم در زندگی انسان تغییراتی حاصل شدو رو به پیشرفت رفت.علم قوانینی است که ممکن است به نظر سازنده بیاید ولی در آن تغییر وتبدیل و ترخیص است و همه چیز در حال تغییر است .که همه این ها از یک سری قوانین الهی پیروی می کند که اگر در جهت مثبت باشدعلم میشود و در جهت عکس آن پسرفت حاصل میشود.

خانم فاطمه : علم را به دودسته تقسیم میشود :علم الهی و علم تاریکی ،علم الهی قوانینی است که در جهت سازندگی و مثبت کاربرد داردو انسان ها را از مرگ نجات می دهد مثل واکسن آبله و....و هم می تواند در جهت عکس آن باشد که علم تاریکی است مانند سلاح شیمیایی.

همسفر وجیهه : یکی از مشکلات علم تاریکی این است که طول می کشد و خوب وبدش اول مشخص نیست .مانند کود شیمیایی که در ابتدا برای دفع آفت بود وبعد مشخص شدمضراتی برای  رشد گیاهان دارد .یعنی اول علم الهی بود ولی بعد نتیجه منفی دادوشد علم تاریکی.

خانم فاطمه : قرص های شیمیایی نیز به همین گونه هستند ابتدای خوب و نتیجه بدی دارند .پشت هر قاعده علمی چه چیزی وجود دارد؟

همسفر وجیهه : یک تفکر و اندیشه

خانم فاطمه : این که گفتند پشت هر قاعده علمی تفکری وجود دارد اشاره به چه چیزی در کنگره است ؟

اشاره به وادی اول دارد.

همسفر وجیهه:

در قرون وسطی انسان هیچ جایگاهی وپیشرفتی نداشت ولی در قرون رنسانس انسان با تفکر می شود و جایگاهی می یابد و گفتند هرکسی هر حرفی می زند باید برای آن دلیلی داشته باشد.

خانم فاطمه : پس دوره رنسانس به انسان ارزش دادو موجب پیشرفت علم وهنر انسان شد.این قضیه که در دوره رنسانس گفتند هرکسی حرفی وعلمی ارائه می دهد باید دلیل بدهد ،اشاره به جمله «بشکافید آنچه شکافتنی نیست» در کتاب شصت درجه دارد.

همسفروجیهه: در دوره رنسانس مثالی زدند که کسانی که مثلاً می گفتند باد باعث ابرها وابرها موجب باران شدند مربوط به خدا نیست آنها  محاکمه می شدند بنابراین آن زمان هم مشکلاتی بوده است آیا همینطور است؟

خانم فاطمه : در آن زمان سعی براین بود که افراد را از حالت خرافه ایی بیرون آورند. کشیش ها می خواستند همه چیز را به خدا نسبت دهند و از خدا ابزاری برای تسلط خود بر مردم استفاده کنند ولی دوره رنسانس باعث شد انسان جستجوگر شود و دنبال علت پدیده ها برودو این موجب شد که تفکر کنند و با تفکر یک سری کشفیات را انجام دهند.

ادامه سی دی کوانتوم

خانم فاطمه  : در پی علت ومعلول بودن آنقدر ادامه یافت تا به نقطه ایی رسیدند که دانشمندان گفتند :اگر نیرویی که براجسام وارد می شود را بشناسیم ،می توان حرکت بعد از این اجسام را پیش بینی کنیم.در مورد انسان وکره زمین و کل عالم خلقت این نظریه را بیان کردند. و گفتند کائنات و هستی و هرآنچه در عالم خلقت هست را پیش بینی کنیم ویک جئورهایی به جبرگرایی رسیدند. یعنی به یک سیستم جبری رسیدیم که از پیش تعیین شده است .یعنی همه چیزمشخص و معلوم وتعیین شده است و فقط ما با بررسی نیروها می توانیم پیش بینی کنیم.پس اختیار چه میشود؟اینجاست که علم به بن بست رسید . همیشه همینطور است که شاید نظریه هایی در مقطعی مشکلات را حل کند ولی در ادامه شکلاتی را به بار می آوردو زمینه ساز چالش است .انسان ها با هم تبادل انرژی دارند ولی این تبادل براساس شرایط و مقدار است واینگونه نیست که من هر چقدر  دلم بخواهد به دیگری انرژی انتقال دهم. کوانتوم هم یعنی «ذره». اگر ما دنیا را براساس خاصیت ذره ایی بررسی کنیم بع علم زیاد پی می بریم .خاصیت ذره ایی یعنی چه ؟یعنی هر چیزی از ذره کوچکتری بوجود آمده است. هر چیزی که در این عالم است .چیزی در این عالم پیوسته وجود ندارد که اگر آنهارا و نیروهای وارد را بررسی کنیم به قوانین علمی فراوانی می رسیم.

همسفر زهرا : پارادوکس یعنی چه ؟

همسفر بهار :پارادوکس یعنی تناقض .

 

 

 هفته آینده:  مراسم جشن گلریزان ،خلاصه سی دی هفتگی جان ، ادامه وادی هفتم.

                                                                 شاد وسلامت باشید.

 

 تاریخ : جمعه 12 آبان 1396 | 05:50 ب.ظ | نویسنده : همسفر حکمت | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران