تبلیغات
 همسفران نور - سی دی پادزهر ورود

به نام خدا

امروز دوشنبه 96.7.17 لژیون نور به استادی خانم فاطمه نازنین و جمعی از همسفران باوفا با دستور جلسه سی دی «رود» و « پادزهر» شروع به کار نمود.

ابتدا خانم فاطمه پس از احوالپرسی در مورد لزوم رعایت نظم کامل در هر کاری ، ازجمله رعایت پوشش مناسب ، انجام تکالیف و.... را یادآوری نمودند............................... 

چنانچه آقای مهندس بسیار به نظم تاکید دارند. بنابراین باید هر زمانی لازم شد تکلیفی را به جایگاه بالاتر تحویل دهید نهایت  رعایت نظم ودقت وادب را داشته باشید.

خانم فاطمه : راهنما بد رهجو را نمی خواهد و رابطه آنها فقط آموزش و خدمت است از زمانی که یک راهنما ،راهنما می شود تمام دغدغه لحظات  او حل مشکل رهجوست .به مسائل رهجو فکر می کند تا بتواند برای اوراه کاری برای حل مشکلاتش پیدا کند و این چیزی نیست جز عشق .

نکاتی از مرزبانی :

Ø     رفت وآمد همسفران با هم ممنوع است.

Ø     همسفران بدون مسافر اجازه بودن در کنگره را برای شش ماه دارند.

Ø     همسفرانی که سه سال است در کنگره هستند و رها شده اند و خدمتی هم ندارند باید کنگره را ترک کنند.

Ø     آوردن شیرینی به کنگره ممنوع است .

Ø     هفته گلریزان در پیش است آقای مهندس خواستند همه اعضا شرکت فعال داشته باشند.

 

 همسفر حکمت : افرادی به غیر از مسافران که مصرف کننده مواد نیستند ولی سیستم ایکس آن ها مشکل دارد ،آیا می توانند به کنگره بیایند و سفر کنند ؟

 خانم فاطمه : فقط مصرف کننده های مواد مخدر ، سیگار و قلیان  می توانند سفر کنند ولی افرادی که مصرف کننده نیستند فقط شش ماه می توانند به کنگره بیایند و از آموزش ها بهره بگیرند.

  

سی دی رود و پادزهر

 

 همسفر محدثه : سکه دو رو دارد .دنیا را باید از تمامی زوایای نگاه کنید وقتی مشکلی پیش می آید به یک بعد ان نگاه نکنید بلکه تمامی زوایای آن را بررسی کنید برخی فکر می کنند وقتی به یک بعد نگاه می کنند باید از دیگر ابعاد دور شوندمثلاًاگر به مادیات نزدیک شدند از معنویات دور می شوندو برعکس.اگر فقط از سوراخ کلید به قضایا نگاه کنید دچار بیماری های امروزی می شوید.مثل کسانی که دچار اعتیاد هستند و فقط می خواهند مواد قطع شود در حالی که عامل آن سیستم عصبی وبیوشیمی درون انسان است که در نظر گرفته شده است.در درمان اعتیاد هم باید به تمام زوایای آن نگاه کرد هم از نظر جسم و روان و هم از نظر جهان بینی .

خانم فاطمه : مثالی بزنید که در زندگی خود فقط از سوراخ کلید به  زوایای آن نگاه کردید یعنی از یک بعد به آن توجه نمودید.


همسفر محدثه : من همیشه یک طرفه به قاضی می رفتم .مثلاً دوست داشتم همیشه به من محبت شود و محبت کردن به دیگران را بلد نبودم . با آمدن به کنگره یاد گرفتم که از یک بعدی بودن در بیایم و از سوراخ کلید نگاه نکنم بلکه دید خود را بازتر کنم .


خانم فاطمه : افرادی که زاویه دید انها 360درجه است دقیقاً می توانند به  دیگران محبت کنند و در قبال آن توقعی نداشته باشند.بعضی از ما قبل از آمدن به کنگره به مسئله اعتیاد از سوراخ کلید نگاه می کردیم . فقط می خواستیم مسافرما مواد مصرف نکند تا ما سربلند باشیم و فکر نمی کردیم که اگر مسافر مواد مصرف نکند چه اتفاقی برای او می افتد. اصلاًنمی دانستیم این اعتیاد چه هست ، آیا بیماری، اختلال ، بی غیرتی و یا تنبلی و بی آری است ....فقط می خواستیم مواد مصرف نکند تا بگویند چه خوب است و ما افتخار کنیم و مسافر بتواند تصمیم بگیرد و یا برنامه ریزی کند و حالش خوب باشد و سرکار برود و به آن از زوایای مختلف فکر نمی کردیمخیلی از روش های غلط ترک اعتیاد هم به همین دلیل است که به ان دید همه جانبه ندارند .در درمان اعتیاد مهم است که این سه ضلع مثلث جسم و روان وجهان بینی باهم پیش برود .

همسفر محدثه : ما هر کاری که در زندگی انجام و تصمیمی که می گیریم در مسیر زندگی در حرکت هستیم و هر اتفاقی در زندگی تحت سه ضلع خوست ،تقدیر و فرمان است . وقتی خواسته ایی داریم تقدیر خود را رقم می زنیم و فرمان هم باید باشد .قبلاُ به مسافرم می گفتم تو اصلاً برای چه چیزی به این دنیا آمدی و وجود مشکلات را به گردن خدا می انداختم ولی با درک مفهوم خواست ، تقدیر و فرمان فهمیدم که خودم مسئول هستم .

 

خانم فاطمه : به نظر شما اتفاقاتی که در زندگی رخ می دهد جبر است یا اختیار؟

 

همسفر محدثه : از روز الست ما خودمان انتخاب کریم که مثلاً بااین شوهر ، فرزند ،زندگی و این ظرفیت به دنیا بیاییم .پس خواست خودمان است.


همسفر بهار: من نسبت به آینده اختیار دارم که انتخاب کنم اماحال  من ، آن چیزی است که قبلاً  در گدشته خواستم و فرمان هم داده شده است و اجرا شده والان من پذیرش است . پس اتفاقات به اختیار من است .


همسفر نسیم : همیشه مفهوم جبر واختیار را قاطی می کردم .و در مسئله تقدیر می گفتم اگر اگر خواسته خودما تقدیر را رقم می زند پس خدا چکاره است ؟ اما با این جمله آقای مهندس که هر چه امروز فکر کنید فردا به آن می رسید متوجه شدم که خداوند براساس آنچه که من خواستم تقدیر را رقم می زند وسرنوشت من را مشخص می شود.


همسفر حکمت : اختیار است . همه چپیز دست خودمان است اگر حتی این جسمی که خداوند آفریده و داریم را ذره ایی بی توجهی کنیم دچار مشکل می شویمو در تمامی ابعاد زندگی هم همینگونه است ،  پس خودمان مسئول آنچه بر سر مان می آید ،هستیم.


همسفر وجیهه :اگر خودمان در گذشته انتخاب کریم که الان چگونه باشیم و افراد را خودمان انتخاب کردیم آیا نمی دانسیم که این انتخاب سختی داردو زندگی کنار یک مصرف کننده چه عقوبت هایی  و سختی هایی دارد؟ یکی هم بسیاری از خواسته ها را هم داریم ولی به آن ها نمی رسیم پس آن ها چی ؟


همسفرنسیم : من هم دقیقاچنین سئوالی را داشتم ، خانم مرجان می گفتند ،وقتی خواسته داریم به نوع های مختلف فقط در فکر آن بودیم مثلاً قبل از ازدواج فقط می گفتیم من می خواهم عروس بشوم و؟ان لباس عروس را در تن می دیدیم ولی در این فکر نبودیم که من همسری سالم وصالح و عادل می خواهم از طرف دیگر در صور پنهان بسیاری از مسائل هست که من در زندگی چه رفتارهایی کردم که من نیاز به یک مکمل دارم و مثلاًمکمل در ما کنگره است که ما در غالب شخصی که مصرف کننده دارد وارد کنگره بشویم و ما به جایی برسیم که نیاز ما بوده است .


همسفرزهرا: وقتی در گذشته هنوز به دنیا نیامده بودیم اختیار داشتیم ولی حالا که آمدیم می توانیم آن جبر زندگی را با تفکر و اندیشه عوض کنیم.


خانم فاطمه : فردی که ظلمی می کند ، برای مثال شخصی که دزدی می کند می افتد زندان .پس ممکن است دونفر به دلیل دزدی به زندان بیفتند یکی از آنها در زندان خیلی فعالیت های مثبت انجام می دهد و گوش به فرمان است و راه درست وسالم انتخاب می کند این پس از مدتی ممکن است عفو شامل حالش شود ولی دیگری راه نادرست در پیش می گیرد و گوش به فرمان نیست و سال ها در زندان وسختی می ماند . چرا این ها به زندان افتادند چون دزدی کردند پس خودشان اینگونه انتخاب نمودند. ماهم در زندگی دقیقاًهمینطور هستیم انتخاب هایی در زندگی داشتیم واین از روز الست شروع شده است . در قرآن آمده است کسانی که مرده اند از خداوند می خواهنذ که دوباره به دنیا باز گردنند و جبران گذشته را بکنند چرا ؟ چون آنجا آرشیو برای آن ها باز است و و فهمیدند چه نامه اعمالی دارند و چه اشتباهات و انتخاب هایی کردند؛ حالا آنجا که می خواستند اجازه جبران را به من بدهند من خودم امضای داشتن این همسر مصرف کننده را دادم چون خودم از نامه اعمال خودم خبر داشتم و انتخاب کردم که با بودن کنار او به آموزش برسم اما اینجا فراموش کردم چون ارشو بسته است .جبر واختیار هم همین است . در مثلث خواست ،تقدیر و فرمان می گویند خواسته امروز من آینده من را تعیین می کند. اگر امروز تغذیه درست و سالم نداشته باشم فردا با بیماری روبه رو هستم ...اگر منفی گرا باشم وافکار غلط داشته باشم در آینده نزدیک دچار بیماری روان می شوم و..............پس نقش خداوند چیست؟خداوند فرمان را صادر می کند، شرایط وبستر اجرای خواسته مرا فراهم می کند. می گوید چیزی را که الان به من فاطمه نمی دهد به دلیل این است که هنوز ظرفیت آن را ندارم اگر بدهد برای من مشکل ساز می شود ولی ما این را درک نمی کنیم . شاید اعتیاد نداشتن شوهر برای من خوب نیست چرا که  اگرمسئله اعتیاد باشد من درگیر مشکلات و کارهای خودم هستم ولی وقتی اعتیاد کنار برود از آن هایی باشم که دائم در زندگی دیگران سرک می کشد و یا مشکلات دیگری درست می کند که  اینگونه به خودمان بیشتر صدمه می زنیم پس ما باید در مسیر درست باشیم و راضی به رضای خداوند باشیم ووقتی خداوند فرمانن اجرای خواسته مارا صادر کند و زمانش برسد به آن می رسیم .پس بر اساس ظرفیت و دانایی وآگاهی و خواست من فرمان خدا اتفاق می افتد ،آن موقع می شود خواست و تقدیر من که زندگی را می سازد.


نکته :

خانم فاطمه : بهتر است برداشت های خود را از سی دی ها به زبان خودتان بیان کنید نه اینکه از روی نوشته بخوانید ، آقای امین می گویند وقتی در مسیر درست قرار بگیرد قدرت یادگیری بالا می رود . بدست آورن حال خوب و رسیدن به آرزوها و خواسته ها سختی دارد ، باید بهای آن را دهید تا آن را بدست آورید.چرا قدرت یادگیری بالا می رود ؟ چون با هر بار صحبت کردن در مورد موضوعی و تکرار آن باعث می شود آن موضوع در من تثبیت شود و القا صورت می گیرد و وقتی در مسیر قرار می گیرید می توانید از این داشته ها استفاده کنید و با این کار انرژی کسب کنید.آقای امین می گویند یک نابغه می تواند نادان شود ویک نادان هم می تواند نابغه شود ، چیزی به اسم باهوشی وبی هوشی وکم هوشی نداریم واین ها خودمان انتخاب می کنیم یعنی استعدادها می توانند تغییر کنند .


همسفر اکرم : فقط خواست خودمان نیست . در سی دی ما آد مها را به رودزلالی تشبیه کردند که گاهی از سرچشمه سنگی ، سیاهی و آلودگی هم می تواند وارد این رود شود و آن را آلوده نماید و ما هم باید حواسمان باشد که دیگران با دخالت بی جا نتوانند این زلالی و پاکی وجود ما را آلوده کنند.

خانم فاطمه : گاهی هر چه من بخواهم مسیر درست رابروم ممکن است ازسرچشمه  سیاهی یا آلودگی وارد رود وجودی من بشود اینجا نباید ناراحت بشوید ،باید مسیر را ادامه دهید ،کنار رود خود حصار بگذارید تا کمتر آلودگی ها وارد شوند و کمتر دچار آسیب و سختی شوید....

 

هفته آینده « امتحان از وادی اول تا آخر وادی پنجم و سی دی هفتگی شگفتی»

 

سبز وآفتابی باشید.

 

 

 

 

 تاریخ : یکشنبه 23 مهر 1396 | 01:14 ق.ظ | نویسنده : همسفر حکمت | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران