تبلیغات
 همسفران نور - نقض فرمان

نفسِ خود قربان نما در راهِ او

نی که خون جاری کنی در آبِ جو


فرمان یعنی چه؟ دستور خداوند؛ نقض هم یعنی شکستن، پس نقض فرمان یعنی شکستن دستور یعنی اجرا نکردن فرمان های خداوند .آغاز ورود به تاریکی ها شرک است شرک از کجا شروع می شود، شرک از نقض فرمان شروع می شود................ 

به نام یگانه خالق هستی

امروز دوشنبه لژیون نور با دستور جلسه «نقض فرمان » و خلاصه سی دی پیش گامان شروع به کار نمود.

نقض فرمان


خانم فاطمه: مطلب اصلی نقض فرمان شرک و آثار شرک است  و اینکه از کجا شروع می شود و چه کار کنیم که دچار شرک نشویم.

 

همسفر اکرم: آقای امین گفتند دروازه ورود به تاریکی ها شرک است و شرک بقیه چیزها را به دنبال خودش می آورد بعضی مواقع شرک را انجام می دهیم یعنی نقض فرمان می کنیم و اینکه که می گویند آدم از بهشت رانده شد و چطوری انسان وارد تاریکی شد این تقصیر آدم و حواست و ما فکر می کنیم به خاطر تقصیر آنها ماوارد جهنم یا بهشت می شویم و انسان های بسیاری هست که می گویند تقصیر از آدم و حوا بوده و بعد از آنها وارد بهشت و جهنم می شویم و این با عقل جور درنمی آید کهما به خاطر اشتباه دیگران به جهنم بیفتیم. مثل اینکه کسی مواد نکشد و ما خماری آن را بکشیم یا مواد بکشد و نشئگی آنرا ما بکشیم،این امکان ندارد. ...............


تصور اشتباهی که می کنیم این است که خداوند به آنها امتیاز داده است و آنها را بزرگ کرده است اصلاً این طور نیست آنها از آزمایشات الهی سربلند بیرون آمدند. واگر اینگونه فکر کنم حس ما نسبت به خدا بد می شود و این همان حقه های نفس هستند.

خانم فاطمه: فرمان یعنی چه؟ دستور خداوند؛ نقض هم یعنی شکستن، پس نقض فرمان یعنی شکستن دستور یعنی اجرا نکردن فرمان های خداوند .آغاز ورود به تاریکی ها شرک است شرک از کجا شروع می شود، شرک از نقض فرمان شروع می شود حالا به هر دلیل باشد یا به خاطر قدرت و یا هر چیزی باشد وقتی وارد شرک می شوید یعنی وارد تاریکی شدید، آن موقع دروغ، قضاوت، ...، هم می آید حالا فرمان ها چه هستند که باید اجرا کنیم؟ فرمان ها همین دستورات ساده ای هستند که خرد جهانی آن را قبول دارند اصلاً بحث دین نیست هر کسی دینی را انتخاب می کند برای همین هم هنگام ورودافراد به کنگره به کسی نمی گویند توچه دینی داری، مسلمانی، مسیحی و ... و کاری به آن ندارند. اینها دلیل رستگاری نیست دلیل رستگاری چیست؟ اجرای فرمان ها، شما هر چقدر بگوید من مسلمان هستم ولی فرمان خدا را اجرا نکنید. به رستگاری نمی رسید. فرمان ها بسیارند. دروغ نگو، بدی نکن، غیبت نکن، قضاوت نکن، سرزنش نکنید و  مسخره نکنید، فریب ندهیدو.......

حالا فکر کنید چقدر اینها را اجرا می کند یا نقض فرمان می کنید.

 

همسفر رؤیا: اگر ما لال شویم و حرفی نزنیم خیلی از این نقض فرمان ها را انجام نخواهیم داد.

 

خانم فاطمه: انسان هر چقدر داناتر شود ساکت تر می شود و سکوت می کند.

 

همسفر بهار: طبق تجربه خودم، وقتی انسان در محیطی ناآشنا است یعنی نادان است و ناآگاه است بیشتر حرف می زند اما وقتی نسبت به محیط دانایی و آگاهی و شناخت پیدا کند این خوب است و به آرامش بیشتری می رسیم و آرام تر هستیم.

 

خانم فاطمه: خیلی حرف زدن های ما از ترس ما نشأت می گیرد که ما می خواهیم از کار دیگران سردرآوریم چون خودمان ترس داریم که مبادا منافع ما به خطر بیفتد یا چیزی از دست بدهیم و ... یا از روی جهل ماست و هر چه داناتر شویم فکر می کنیم که باید کمتر صحبت کنیم.

در قرآن الگوهایی برای ماست مثل حضرت ابراهیم و حضرت آدم. بعضی ها می گویند چون حضرت آدم نقض فرمان کرد پس ما هم یاد گرفتیم نقض فرمان کنیم. خوب حضرت ابراهیم هم هست چرا از حضرت ابراهیم الگو نمی گیریم و او تا مرحله ی آخر فرمان ها را اجرا کرد و به مقام خلیل ا... یعنی دوست خدا رسید پس الگویی برای ما هستند که ما هم باید فرمان ها را اجرا کنیم.

 

وجیهه:  حضرت ابراهیم مثل ما بوده است چطوری شده است که او اینقدر خوب شده است و ما نه؟

 

خانم فاطمه: این سؤال را پرسیدند که پیامبران حتماً یک پتانسیلی از قبل داشتند که توانستند به این مقام برسند. البته اینگونه نیست که خداوند به آنها امتیازی داده که به ما نداده است البته یک توانمندی در وجود خود داشتند اما آن را هم از گذشته خودشان کسب کردند. مثلاً آقای مهندسی که این کار مهم را کردند و دو دوره گذشته خود را داشتند و در آن دو دوره حتماً کاری کردند، آموزش گرفتند مطالعاتی داشتند و این کار نتیجه و حاصل آن دوره های قبل است یعنی پیش زمینه داشتند. اینطور نیست که یک دفعه آدم بیاید و بشود قدسیه. اما باز اختیار در همه ی مااست پیامبران و ما اختیار داشتیم. منتهی هر کسی در رتبه ی خودش .

پس هر کسی با توجه به کوله باری از آنچه کسب کرده است و آورده است الآن هم باید حرکت خود را بر اساس اختیار خودش و توجه به انتخاب هاو با تلاش در جهت اجرای فرامین گام بردارد.

 

وجیهه: کسی که با کنگره آشنا نیست و با مصرف کننده ای زندگی می کند و زندگی خراب و بد دارد و هیچ جایی هم آموزش ندیده و اگر قرار است عدالت باشد پس آن چی؟

 

خانم فاطمه: ممکن آن هم در دوره های بعدی به مرحله ای برسد . خدا می داند که به کی و چه موقع چیزی را بدهد. چه موقع مثلاً برای من فاطمه ظرفیت آن پیش آمده که بیاید کنگره، چه زمانی به آن بها یا اعتیاد بدهد خدا بهتر تشخیص می دهد و عدالت را بر اساس عملکرد خود آدم، اجرا می کند چون آدم ها اختیاردارند و انتخاب می کنند.

 

همسفر نسیم: خانم مرجان می گفتند :« از روز ازل راه زندگی ما را به ما نشان دادند و چند راه جلوی شما گذاشتند این راه مریم یا این راه ابراهیم است و شاید آن موقع خود ما این راه که پر از سختی بوده است انتخاب نکردیم ومثلاً این راه را کنار می گذاریم و راه دیگری می رویم و آنهایی که بیرون از کنگره هستند نسبت به خواسته خودشان است، لابد نمی خواهند یا خوا سته قوی ندارند برای رسیدن به جای خوب.

 

خانم فاطمه: اتفاقات بر اساس خواست و تقدیر و فرمان انسان انجام می شود .همه اینها شرط است تا روزیِ انسان مشخص شود.

خیلی وقت ها این کنگره و اعتیاد پاسخی به سؤالات و خواسته ها بوده است.

 

همسفر رؤیا: چه عاملی باعث می شود آدم ها شرک بورزند؟ کسب قدرت ،وقتی  انسانی نافرمانی می کند درواقع با نیروهای منفی پیمان می بنددو انجام این کار به اوقدرت می دهد. آثار این نقض فرمان و شرک ورزیدن باعث می شود که اختیار مالش را ندارد و تنها می تواند امانت دار این ثروت باشد.

خانم فاطمه:پس آن شیطان یا نیروی تخریبی می گوید من به تو پول می دهم و تو حق انتخاب و اختیارت را به من بده  یا نه نصف ِ نصف از این به بعد هر چه گفتم انجام بده.


 

خانم فاطمه: قانون شیاطین می گوید اگر خواستی به کسی ضربه بزنی اول باید خودت ضربه بخوری این را نیروی تاریکی می گوید که اگر می خواهی این را تسخیر کنی اول اختیارت به من بده تا من به تو کمک کنم تا تو انتقام بگیری یا بتوانی پول زیادی بدست آوری ولی در عوض باید در اختیار من باشی وقانون الهی می گوید اگر کسی را می خواهی رهاکنی یا کمک کنی باید اول خودت باید رها شده باشی تا بتوانی دیگری را رها کنی.

رؤیا: وقتی انسان مرتکب شرک می شود در تاریکی قرار می گیرد و با نیروهای منفی هم پیمان می شود ،مثل مصرف کننده مواد که با اعتیاد به قدرت می رسد ،که زمانی می تواند از این تاریکی بیرون بیاید که چیز باارزشی پیدا کنند...........................


 

فاطمه: انسان به راحتی نمی تواند نقض فرمان کند چه می داند نقض فرمان آثار بدی دارد پس چه می شود که می رود با نیروهای شیاطین هم پیمان می شود؟ آنها به او وعده های خوب می دهند قدرت می دهند هر چیزی بخواهد به او می دهند با این وعده که به او می دهند با شیاطین هم پیمان می شود .پس برای اینکه از شرک بیاییم بیرون و فرامین را اجرا کنیم باید چیز بهتری وجود داشته باشد بهتر از وعده های شیاطین که بتواند جایگزین آن شود. برای مصرف کننده همان مواد شبه انیونی جسمش اشت که راه اندازی می شودومواد لازم بدن را دریافت می کند و موادمخدر را رها می کند . برای مثل  ماها عشق و محبت می تواند باشد. قدرت عشق و محبت بسیار بیشتر از آن قدرتی است که شیاطین با نقض فرمانی که شیاطین به ما می دهندوجود دارد. پس هر چقدر در مسیر عشق و محبت بلاعوض باشیم بهتر می توانیم فرامین را اجرا کنیم و از شرک دورتر می توانیم باشیم.

 

رؤیا: همین قطب های منفی که می گویند انسان را در تاریکی و اعتیاد نگه دارد. ببینیم چگونه عمل می کنند؟ این نیروهای منفی مثل میکروب و ویروس هستند،یعنی مثل ویروس در جسم انسان عمل می کنندو اگر شرایط رشد داشته باشند،قدرتمند می شود و اگر درمان نشود قدرت می یابد.ویروس ها تولید ندارند و دنبال کسب انرژی هستندو باگرفتن انرژی ظاهر می شوندوگرنه جهش می یابند.نیروهای منفی و شیطانی همینگونه عمل می کنند .

همسفر نسیم : اگر ویروس ها در شرایط رشد باشندانرژی لازم را بدست می آورندو تکثیر می شوند ولی اگر انرژی نگیرند در ساختارشان تغییر حاصل می شود و از آن محیط جهش می یابندیا تغییر شکل می دهند تا انرژی را از همان جا بدست آورند.

خانم فاطمه : ما به دو صورت نقض فرمان می کنیم یکی آگاهانه و دیگری ناآگاهانه.یعنی مثلاً می دانیم انتقام بد است ولی انجام می دهیمو در ادامه دچار عذاب می شویم .نقض فرمان ناآگاهانه یعنی گول می خوریم و نمی دانیم به چه می رسیم و در ادامه دچارسختی می شویم که این سنت آموزش و خداوند می خواهد آنها  طی آزمایش ها از ناآگاهی در آورد .

 پیش گامان

همسفر بهار: درمورد پنهان کاری صحبت می کنند و اول همه می فرمایند تمام آموزش هایی که می خواهیم ببینیم برای این است که مقام انسانی را ارتقا دهیم و .... پنهان کاری ذره ذره باعث سقوط انسان می شود از یک نقطه شروع می شود و ذره ذره کسترش می یابد.

سه نوع پنهان کاری وجود دارد: 1- مسئله ای که همیشه هست و نمی توانیم آنرا بگوییم و باید همیشه آن را مخفی نگه داریم. 2- یک سری مسائل تا یک مدتی پنهان می مانند و بعد می توانند آشکار شوند مثل مسائل سرّی سازمان های سیاسی و اعتیاد که درمان شده است. 3- مسائلی هم هست که لازم نیست پنهان کنیم اما ما پنهان می کنیم و اگر پنهان نکنیم...............

 

خانم فاطمه: مثال های زیادی برای اینکه ما نباید پنهان کاری کنیم می زنند چند تا را بگویید.

 

عذرا: گوش کردن این سی دی باعث شد که  بیشتر متوجه شوم که چقدر تا حالا من پنهان کاری می کردم و الآن دیگر آن پنهان کاری های قبل را نمی کنم.

 

خانم فاطمه: آقای مهندس می گویند مثلاً می روی خانه ی دوستت و موقع نهار است و شما هم گرسنه هستید، وقتی تعارف می کنند می گویی نه من غذا خوردم در حالی که بسیار گرسنه هم هستید. وقتی پنهان کاری می کنید این چه خیلی بد است.


پس لزومی ندارد، دروغ بگوییم و مسائل ساده را پیچیده کنیم.

 

بهار: پیشگامان کسانی هستند که در زمین و کائنات در حال حرکت هستند و همیشه بوده و هستند و در گذشته پیامبران و در حال حاضر راهنماهایی  که وجود دارند. قوانین و اصول زندگی را برای ما مطرح می کنند و در واقع آنها مربوط به تاریخ نیستند و عالمان و کسانی که در طبیعت به اکتشاف پرداختند، آنها هم جز پیشگامان هستند. همان گونه که در مسائل ارزشی  پیشگامان را داریم ما نیروهای مخرب را هم در برابر اینها داریم ...............

 

خانم فاطمه: مسافران خصوصاً سال بعداز رهایی شان باید همیشه وصل کنگره باشند تا دانش و دانایی آنها رشد کند و آموزش بگیرند تا بتواند در برابر نیروهای تخریبی که سر راه آنها قرار می گیرد مبارزه کنند. در مقابل هر کار مثبتی که می خواهیم انجام دهیم نیروی مخالفی وجود دارد. پیشگامان یعنی چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که پیشتر از ما گام برمی دارند حالا یا از نظر علمی جلوتر هستند و یا از نظر آگاهی و دانایی ویا جلوتر از ما قدم های مهم و بزرگی در زندگی برداشتند و قصد شان سازندگی انسان هاست. در هر کاری که می خواهیم شروع کنیم چه درمان باشد چه تحصیل و چه ازدواج باشد، ممکن است نیروهای منفی و تخریبی سر راه ما قرار بگیرید که همان آموزش دانش و آگاهی و دانایی می تواند به ما کمک کند.

 

 

خانم فاطمه: هر کاری که هر انسانی از روز ازل روی کره زمین انجام  داده ومی دهد همه اینها در آرشیو نگهداری شده و به محض اینکه به دنیای دیگری برویم این آرشیو باز می شود. وقتی انتقال داده می شویم و از زمان شیرخوارگی به ما نشان داده شود حتی افکار ما درمورد آدم ها و اتفاقات به ما نشان داده می شود.

مثل کامپیوتر و حافظه ای که مطالب و اسناد ما را نگهداری می کند. کل سیستم هم آرشیوی دارد که تمامی کارها و اتفاقات در آن نگهداری می شود.

در نهایت نتیجه گیری می کند که هر چه پنهان کاری کنیم باعث سقوط خودمان می شود

خانم فاطمه : اتفاقات منفی وبد وجود دارد ولی اگر بخواهید نیروهای مثبت و منفی را سبک و سنگین کنید در مجموع نیروهای مثبت بیشتر است و جهان به سمت مسیر مثبت می رود، رو به خوبی و نیکی حرکت می کند. وقایع بد هست اما مثبت ها بیشتر ازاین هاست. متأسفانه خود ما آدم ها ذهنیت منفی داریم و بیشتر منفی ها را جذب می کنیم و شاخ و برگ می دهیم فکر می کنیم منفی ها بیشتر است. دیدید که کسانی هستند که تا به شما می رسند همیشه از اوضاع بد و منفی ها صحبت می کنند، اینها ذهنیت های خودمان است و ما می خواهیم منفی را دنبال کنیم. اگر گذشته و حال خانم ها را ببینید ، این روزها این قدر که به خانم ها بها می دهند در گذشته اینگونه نبود. مرد های امروزی مثل مردم های قدیم نیستند. در قدیم مردسالاری بود و زنان فقط پیروی می کردند اما در حال حاضر وضعیت خیلی بهتر شده است در هر زمینه ای که بررسی کنید مانند تکنولوژی، تربیت فرزند، ... .هر چند که جاهایی هم ضعف هست ولی ما ضعف ها را می بینیم که اصلاح کنیم و نه برای اینکه آشفته شویم و فکر کنیم که اینجا جای به درد بخوری نیست و باید رفت.

مشارکت دستور جلسه عمومی (قضاوت- جهالت)

 

همسفر بهار:  تا زمانی که مسئولیت دارید می توانید قضاوت کنید درمورد حتی فرزندانمان تا وقتی که به سن قانونی نرسیده اند و ما مسئول آنها هستیم می توانیم قضاوت کنیم.

 

اکرم: وقتی کسی را قضاوت کنیم انرژی خودمان گرفته می شود.

 

وجیهه: در مورد اینکه گفته شده ما درموردکسانی که مسئولیت آنها را داریم می توانیم قضاوت کنیم ولی به نظر حتی درمورد این افراد هم نمی توانیم قضاوت کنیم آیا این درست است؟

 

فاطمه: خوب یک راهنما می تواند درمورد رهجوهایش قضاوت کند چرا چون در قبال رهجو مسئولیت دارد درمورد سفر و کیفیت سفر آنها می تواند قضاوت کند اما درمورد زندگی رهجو نمی تواند قضاوت کند .یک معلم باید درمورد دانش آموز خود قضاوت کند چون مسئولیت او را به عهده دارد یعنی باید کارنامه برای اوتهیه کند، پس باید ارزیابی کند و ببیند در چه سطحی از یادگیری است و بعد قضاوت کند.

درمورد کسانی که مسئولیت داریم قضاوت می کنیم ولی این قضاوت بر اساس شواهد و مدارک است یعنی من چیزهایی را راجع به رهجو می بینم که می آید جلسه، مشارکت می کند، سی دی گوش می کند و حالش همیشه خوب است و کمتر از مسافر گلایه دارد و در حال حرکت است و بر اساس این شواهد قضاوت می کنم که مثلاً رهجوی خوبی است و فعال است. اینکه بخواهم در مورد تمام مسائل رهجو قضاوت کنم اینگونه نیست. در حدی که شواهد داشته باشیم درست مثل قاضی که بر اساس شواهدی که به او دادند قضاوت می کند و بر اساس احساس نه. ما خیلی قضاوت می کنیم ولی متوجه نیستیم. اگر دقیق شویم می بینیم لحظه به لحظه داریم قضاوت می کنیم و اولین کسی که ما باید قضاوت کردن در مورد آن را متوقف کنیم مسافر است و باید او را رها کنیم تا هر کاری می خواهد بکند چرا؟ به خاطر خودمان چون این وقت و انرژی را دیگر بدست نمی آوریم که حرام او کنیم، مگر قرار است چقدرزنده باشیم ،اگر چه مثلاً چهل سالگی رفت یعنی رفته است پس بیهوده نباید از دست بدهیم. حتی اگر در ذهن خود راجع به دیگران قضاوت کنید همین هم وقت و انرژی گیر است. چون نسبت به خود طرف و یا کارهایش حس بدی داریم و لج مرا درمی آورد پس به خود اجازه می دهم قضاوت کنم. پس یاد بگیریم قضاوت نکنیم خصوصاً راجع به مسافر چون در شرایط او نیستیم تا کسی جای کسی نباشد نمی تواند اورا قضاوت کند.

 

همسفر رؤیا: وقتی ما کسی را قضاوت می کنیم این نشان نمی دهد که شخص مقابل چه کسی است بلکه نشان دهنده چه کسی بودن خود ماست .هر پرهیزکاری گذشته ای و هر گناهکاری آینده ای دارد پس قضاوت نکنید و حدیثی از حضرت علی هست که می گوید اگر نیمه شبی از کسی گناهی دیدی فردا آن را بازگو نکن شاید توبه کرده باشد.

درمورد قضاوت هایی که ما شدیم ورنجش هایی داریم ،وقتی نمی توانیم فراموش کنیم چه کنیم؟

 

خانم فاطمه: در همین سی دی نقض فرمان آقای امین می گویند ما باید بتوانیم بخشش کنیم. وقتی در ذهن کسی را رها کنیم بعد هم می توانیم ببخشیم.

 

  هفته آینده : خلاصه سی دی خدا و نوشتن کامل سی دی خدمت

شاد و سربلند باشید.تاریخ : جمعه 10 شهریور 1396 | 12:51 ب.ظ | نویسنده : همسفر حکمت | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران