تبلیغات
 همسفران نور - انرژی نفس3

*به نام خداوند مهربان *

 امروز دوشنبه 20/10/95لژیون همسفران نور به استادی خانم فاطمه عزیز وجمعی ازهمسفران  با دستور جلسه "سی دی انر ژی نفس3"  راس ساعت16:45شروع به فعالیت نمود.

در آخر سی دی گفته می شود که  برچسب نزنیم که فلان فرد فطرت خوبی ندارد.در هزار تا شاید یک نفر باشد که فطرتش تغییر ناپذیر است،اما مورد کلی اینکه من اختیار دارم ومی توانم فطرت وخیلی از صفاتم را تغییر دهم. در کتاب 60درجه هم هست که اعمال ما تقدیر مان را تغییر میدهد. اعتیاد هم انتخاب 100%خودم بوده در روز الست،ولی یادم نمی آید.اما می توانم با اختیار آن را عوض کنم.

*به نام خداوند مهربان *

 امروز دوشنبه 20/10/95لژیون همسفران نور به استادی خانم فاطمه عزیز وجمعی ازهمسفران  با دستور جلسه "سی دی انر ژی نفس2"  راس ساعت16:45شروع به فعالیت نمود.

در ابتدا خانم فاطمه چند نکته را یاد آور شدند

*هفته آینده خدمت با لژیون ما است ونیم ساعت زودتر حاضر باشیدوخدمت خوبی ارائه دهید .

*زمانی که مرزبان ها پیام می خوانند،کاملا دقت کنید چه پیامی می دهند که بعدا مزاحم آنها نشویم.

*در جلسه عمومی نظم را رعایت کنید وبا کنار دستی خود صحبت نکنید وتا می شود بچه نیاورید.

*منابع آزمون کمک راهنمایی را برای بچه ها فرستادم،برنامه ریزی کنیدوشروع به خواندن کنید.

*زمانی که جلسه تمام می شود،سریع سا لن را ترک کنید وسوالات را در لژیون بپرسید.

*اعضای لژیون دلنوشته ویا مطلب مرتبط با آموزشها تهیه کنند ودراختیارخانم حکمت ومحبوبه قراردهند.

"مشارکت در مورد دستور جاسه وادی پنجم"

همسفر بهار:هر چیزی که موجودیت پیدا می کند سه مرحله دارد:1-اطلاعاتی که وارد می شود.2-پردازشی که روی آن انجام می شود.3-خروجی که می دهد.حالا می آییم سراغ خودمان، وادی ها وسی دی های آموزشی ها ورودیها هستند که به سیستم وجود مان می دهیم،اما به تنهایی هیچ دردی را دوا نمی کند .حالا هفت موردی که وادی پنجم گفته شده که در عرفان هم وجود دارد،باید پردازش توسط ما روی آنها انجام بگیرد که همان عمل کردن به آنها است تا نتیجه لازم را بگیریم. درهر زمینه ای ،اگر می خواهم مادر خوبی باشم،همسر خوبی ،کارمند خوبی ودرکل زندگی خوبی داشته باشم،باید این موارد را عملی کنم.به قول خانم خاطره هر کس به تناسب زندگی خودش وبا توجه به محدویت وفرصتهایی که در اختیار داردباید تلاش کند تا به خواسته هایش برسد.

همسفر حکمت:آقای مهندس می گویند بعد از این چهار وادی به یک دانش نظری رسیدیم وحالا در وادی پنجم یاد می گیریم که آموزشها را از قوه به فعل در بیاوریم. حتی اگر یک اندیشه کوچکی را هم به عمل در بیاوریم ،شاید یک جهان بزرگی را بوجود آورد ونتیجه خوبی را به همراه دارد.

خلق بی پایان زیک اندیشه بین**** گشته چون سیلی بر زمین

هست آن اندیشه پیش خلق خرد****لیک چون سیلی جهان را،خرد برد

خانم فاطمه:این وادی به زبان ساده می خواهد همان عمل کردن را به ما یاد دهد.اگر سالها به پس انداز فکر کنیم ودر خیال با آن کارهایی انجام دهیم، تا زمانی که به صورت واقعی این کار را انجام ندهیم هیچ اتفاقی نمی افتد.تا زمانی که مشارکت نکنم،اعتماد به نفس نمی گیرم، حالا اگه سالها به اعتماد به نفس فکرهم بکنم.درهرزمینه ای حتی پختن یک قورمه سبزی ساده،تا وارد مرحله عمل نشوم،اثری ندارد.

در مورد قناعت هم هدف آقای مهندس ازقناعت؛محکم کردن پایه های مالی است، چرا؟؟؟چون قوی کردن پایه های مالی به ما قدرت می دهد.درست است آخر می میریم ولی جهانهای دیگری هم وجود دارد وما این قدرتی که  کسب می کنیم درجهان های دیگر مورد استفاد یمان فرار می گیرد.کسی که پول دارد می تواند کمک هم بکند وکار خیر انجام دهد.می تواند برای بچه هایش بهترین امکانات را فراهم کند.به قول خانم سودابه چرا بچه های ما نتوانند در کلاسهای آموزشی ،هنری ،زبان،ورزشی و...شرکت کنند.وقتی پول ندارم ،نمی توانم  امکانت خوبی را برای خانواده فراهم کنم در صورتیکه حق آن را دارند.پس انداز فقط برای روزهای سخت ومبادا نیست بلکه می توانم برای مسائل مهم وخوب از آن استفاده کنم. آقای مهندس در"سی دی کار قدرت تحصیل"می گویند که پول به ما قدرت می دهد،پول باید از کار به دست بیاید وکاری خوب است که از تحصیل حاصل شده باشد.

همسفر محبوبه:قناعت مثل یک گنجی است که انسان به همراه دارد وباعث مناعت طبع،قدرت، آرامش، آسودگی وآسایش فرد می شود.کسانی که مشکلات مالی دارند با داشتن این توانایی که اکتسابی هم هست خصوصا درسفر اول ،می توانند سفر راحت تری داشته باشند.

همسفرحکمت:زاویه دید دیگری که آقای مهندس در مورد قناعت می گویند:اینکه به چیزی که دارم قانع وراضی باشم. مثلا اگر مسافرم در هر نقطه ای هست ودرست نتوانسته سفر کند،او را با قبلش مقایسه کنم که چقدر مشکلاتش حل شده است وتغییر کرده است.حالا کاری به آینده هم نداشته باشم.

خانم فاطمه:قناعت یعنی قانع بودن به چیزی که داریم ونکته دیگراین که ما چیزارزان وبی کیفیت بخریم،قناعت نیست.کفش بیست هزارتومانی چند ماه به من کارمی دهد،اما کفش پنجاه هزار تومانی شاید دوسال کار کند واین قناعت است.پس جنس با کیفیت تهیه کنیم نه اینکه دنبال مارک هم برویم.

همسفر اکرم:من هم همیشه جنس با کیفیت وخوب می خرم ،اما زمانی که به اجناس آف می خورد وحراجی هستند.معمولا در آخر فصلها قیمتها نصف می شود وخرید  به صرفه است.

س وجیهه:مسافر من در این چن سال زندگی همیشه پس رفت داشته وحالا که چند ماهی از رهایی اش می گذرد،خودش را با بقبه مقایسه می کند وناراحت می شود.به تازگی هم قلک بزرگی خریده وپس اندازمی کند.حالا این که مقایسه می کند خودش را با دیگران،خوب است ویا نه ومن چه کنم؟؟

ج همسفرپریوش:درجزوه چهارمقاله نوشته که مسافران پس از رهایی مدتی دچار حسرت وافسوس ونا امیدی ومقایسه کردن می شوند.اشکالی ندارد،باید حرکت کنند ولی خودشان را اذیت نکنند.

خانم فاطمه:دقیقا مسافری که وارد سفردوم می شود ،اعتیاد که حجاب وپوششی جلوی چشمانش بوده،کنارمی رود وتازه از خواب بیدار می شود.مثلا می گوید :فلانی که ازمن کوچکتر بوده ،حالا خیلی پیشرفت کرده است.این طبیعی است تازه به قول آقای مهندس حسادتی که باعث پیشرفت فرد شود وحالش را بد نکند خوب است ولی اگر از این مقایسه وحسادت حالش بد شود واذیت شود، وظیفه ما این است که او را با قبلش مقایسه کنیم که کجا بود وحالا کجاست.بگوییم الان سالم هستی وخیلی مهم است،بقیه اش هم با تلاش وکوشش درست می شود ومی توانی به هر چه می خواهی برسی...اصلا یاد آوری گذشته برای این خوب است که ما حس خوبی از آن بگیریم وانرژی بگیریم.

"سی دی انرژی نفس2"

همسفر حکمت:در سی دی گفته می شود برای درمان بیماریها خیلی مکانها وافراد درمان کننده وجود دارند ولی برای پیشگیری از بیماریها جایی وجود ندارد. درقدیم افراد ارزش مواد غذایی را بهتر می دانستند وبرای همین کمتر بیمار می شدند. خانمها باید تربیت فرزند وآشپزی کردن،بیشتر زمان می گذاشتند.در حال حاضر بیرون از خانه کار کردن برای خانمها ارزش شده است. جسم ما برای حیات به سه نوع مواد نیاز دارد

1-جامدات: که مواد غذایی هستند که دارای املاحی مثل منیزیم،کلسیم، فسفر و..باید باشد.ما باید همه چیز بخوریم تا مواد کاملی به بدن برای ترمیم وسوخت وساز داشته باشد.

2-مایعات:حتما باید در روز چند لیوان آب بخوریم.اول صبح وشب موقع خواب هم حتما باید آب بنوشیم ،چون در موقع خواب خون غلیظ شده وآب کمک می کند تا رقیق شودوسکته نکنیم.

3-گازها:که منظورهوایی است که تنفس میکنیم وبایداکثیژن وهوا پاک تنفس کنیم ونه هوای آلوده. حالا بدن به این مواد نیاز دارد تا به حیاط خود ادامه دهد ویک سری مواد را هم با استفاده ازاین املا ح خود می سازد،مثل انسولین وشیرمادر.

خانم فاطمه:نکته مهم این ست که ما باید تنوع غذایی داشته باشیم .این که می گوییم ما گیاه خواریم وگوشت نخوریم،اشتباه است وهر چیز به تعادل باید خورده شود.موادی را هم که خوب نیستند نخوریم، مثلا شکر گلوکزوقند آن ازنوع مرکب است وبرای هضم آن به کبد فشار زیادی می آید.به جای شکر از شیرینی های طبیعی استفاده کنیم مثل عسل وخرما،حتی مرباها را هم با عسل درست کنیم.صبحها به بچه ها چای شیرین با شکر ندهیم چون بی قراری می آورد واصلا خوب نیست. صبحانه ای خوب است که موادقندی وپروتئین داشته باشد،مثلا بیست دانه بادام را با یک لیوان آب میکس کنید ویک قاشق عسل به آن بزنید می شود شیر بادام وتا ظهر برای بچه کافی است.

همسفروجیهه:بعد ازخوراک جسم،خوراک نفس مطرح شد که نوروصوت وحس بود،هم مثبت وهم منفی. حالا یک نقطه پایین تر از حس است وآن فکراست.فکر نقش مهمی در بوجود آمدن حس دارد.انسان زمانی به آخرین مرحله انسانیت می رسد که فرمانبردار عقل وتفکر خود باشد ویک سوال :از کجا بفهمیم این فرمان عقلی که انجام می دهیم وقبولش داریم،فرمان درستی است وما را به انسانیت می رساند...؟

خانم فاطمه:فرمان عقل هیچگاه غلط نیست واگر فرمان غلطی می دهد،عقل را با داده های اشتباه فریب داد ه اند.چطور فریب خورده.؟ توسط نفس!!عقل فرایزدی دارد وفرمانروا وپیغمبردرونیست.

همسفر حکمت: اگر اطلاعات کافی ودرست داشته باشیم  وما از انجام کاری حس خوبی داشته باشیم، پس فرمان عقل را انجام دادیم.

خانم فاطمه:این همان راهنمای حسی است که حس خوب همراه با آگاهی نشان ازتفکر درست ماست.اگرفکرمی کنم فرمان عقل را انجام دادم ولی حس تنفر وخشم و..را داشتم،فرمان عقل نیست.

همسفروجیهه:سه تا مورد وجود دارد که فکر را خراب می کند:حسادت، کینه توزی ونا امیدی. حسادت اگر باعث پیشرفت فرد شود،خوب است ولی اگر حالمان را بد کند نه.در مورد کینه توزی هم اگر ما مرتکب خطایی شویم انتظار داریم طرف مقابل ما را ببخشد ولی آیا خودمان هم همین طور هستیم ومی توانیم ببخشیم...؟کسی هم که نا امید باشد نمی تواند پیشرفت وحرکت کند.

در مورد وفطرت هم گفته می شود سه نوع گذشته داریم:1-آرشیو کهن که از روز الست است تا کنون.2-از زمان کودکی تاکنون.3-گذشته ای که خیلی دور نیست. بعضی افراد فطرتشان تغییر ناپذیر است،سوالی که دارم 1-اگر فطرت برخی تغییر ناپذیر است ،پس تکلیف اختیار چه می شود واین جا همان جبر است.2-شما می گویید اگر ما با یک مصرف کننده زندگی می کنیم تقدیرو خواسته وروزی ما این بوده در صورتیکه  مثلامن این را نمی خواستم.اگر اختیار خودمان است چرا به انتخاب خودمان نیست..؟

همسفر محبوبه:جواب سوال اول را نمی دانم ولی سوال دوم:آقای امین می گویند اگرمشکلی در زندگی ماست  یا مجازات است ویا برای آموزش،البته اکثرمجازات است.مجازات اعمالی که خواسته ویا ناخواسته ،در این جهان ویا جهانهای قبلی مرتکب شد ه ام.حتی شاید بر اثر یک دلسوزی،این  مشکل(اعتیاد ویا هرچیزی) روزی من شده است.البته حتی در مجازات هم برای ما آموزش است.

خانم فاطمه:در آخر سی دی گفته می شود که اولا برچسب نزنیم که فلان فرد فطرت خوبی ندارد.در هزار تا شاید یک نفر باشد که فطرتش تغییر ناپذیر است،اما مورد کلی اینکه من اختیار دارم ومی توانم فطرت وخیلی از صفاتم را تغییر دهم. در کتاب 60درجه هم هست که اعمال ما تقدیر مان را تغییر میدهد. اعتیاد هم انتخاب 100%خودم بوده در روز الست،ولی یادم نمی آید.اما می توانم با اختیار آن را عوض کنم همین طور که در کنگره خیلی ها عوض شدند.زمانیکه دختری چندین خواستگار دارد از بین آنها یکی را انتخاب می کند ولی وارد زندگی که شد ،با مشکلاتی برخورد می کند،اما می تواند با اختیار آنها را تغییر دهد وشرایطش را بهتر کند.پس با اختیار می توان تقدیر را تغییر دهیم.

هفته آینده:سی دی انرژی نفس3 ووادی دوم

در پناه حق باشید.تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395 | 09:55 ق.ظ | نویسنده : همسفر محبوبه | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران