تبلیغات
 همسفران نور - قسمت پایانی وادی سیزدهم

به نام خدا

امروزدوشنبه  10/8/95لژیون همسفران نور به استادی خانم فاطمه عزیز وجمعی از همسفران نازنین با دستور جلسه قسمت پایانی وادی سیزدهم و سی دی آغاز شگفت انگیز1 راس ساعت17:45شروع به فعالیت نمود.خانم فاطمه پس از احوالپرسی و آرزوی سلامتی برای همه ؛اعلام نمودند از هفته آینده برای سفردومی ها لژیون امتحانی تشکیل خواهد شد ،در این لژیون منابع امتحانی توسط یکی از کمک راهنمایان کارمی شود ،تا سفر دومی هایی که دوست دارند در امتحان کمک راهنمایی شرکت کنند آماده امتحان شوند و خانم فاطمه اسامی تعدادی از سفردومی ها را برای این لژیون یادداشت کردند .سپس در مورد دستور جلسه عمومی ،از فرمانبرداری تا فرماندهی ، از اعضای لژیون درخواست مشارکت نمودند .


همسفر فرح : اگر کسی بخواهد مطمئن شود که مراحل فرمانبرداری را انجام دهد تا به فرماندهی برسد ،من از خانه خودم بگویم وقتی می بینم با خوشرویی حرفم را گوش و تایید می کنند و جو سالمی وجود دارد این خوب است و و این فرماندهی موفق است حالا ممکن این فرمانده ؛ مادر ،پدر یا فرزند باشد .اما اگر از روی اجبار حرف گوش کنند شاید از روی ترس باشد و این خوب نیست .

خانم فاطمه :یکی از نمونه های فرمانبرداری همین شرکت در لژیون امتحان است .کسی که می خواهد در زندگی موفق باشد ابتدا باید فرمانبردار خوبی باشد تا بعد همه حرفش را گوش کنند و نفوذ داشته باشد و به قول معروف تیغش ببرد .از طرفی باید خودت آن عمل را انجام بدهی بعد از دیگران بخواهی تا انجام دهند، با این شیوه می توانیم تاثیر گذار باشیم پس اول باید خودمان از قوانین الهی فرمانبردای کنیم ، تا به فرماندهی برسیم ودر کنگره هم قوانین الهی جاری است .

همسفروجیهه:خانم فاطمه البته نمی دانم نظرم درست هست یا نه ،در یک قسمتی جناب مهندس می گویند وقتی صور آشکار وپنهان در یک جهت باشند انسان ،به انسانی ایده آل تبدیل می شود، پس اگر ما هم در زندگی شخصی خودمان بخواهیم فرمانده باشیم باید صور آشکار و پنهان خودرا یکی کنیم مثلاًاگر شوهرما کاری از ما بخواهد تا انجام دهیم و ما در صور آشکار بگویم خوب باشد و انجام دهیم ولی در باطن نخواهیم آن کار را انجام دهیم ،نمی توانیم فرماندهی کنیم در نتیجه بایستی صور اشکار و پنهان یکی باشد تا به فرماندهی برسیم .

همسفرمحبوبه :نباید توقع ما از خودمان زیاد باشد ،مثلاًاگر بخواهیم زمان بیدار شدن خود را از نه صبح به شش تغییر دهیم یکدفعه امکان ندارد و باید مرحله به مرحله باشد ،به فرض از نه به هشت ونیم وبعد هشت و الی آخر انجام دهیم .یعنی در هر کار دیگری هم که به خود فرمان می دهیم از کم شروع کنیم حتی اگر این فرمان را نیز به کائنات دهیم برای ما اجرا می کنند .همچنین مراقب لفظی که بکار می بریم باشیم .در مواقعی که از امور زندگی و یا فردی شاکی و عصبانی هستیم  ممکن است الفاظی ناشایست بکار ببریم و کائنات که نمی دانند ما عصبانی هستیم و آن لفظ اجرا خواهد شد.

خانم فاطمه :در این موارد که همسفر محبوبه می گویند اگر اذن خدا برآن باشد حتماًاجرا خواهد شد .

همسفر زهرا:زمانی که ما با شوهر خود پیمان بستیم یعنی منِ زن گوش به فرمان شوهرم شدم .وقتی من با تمام وجود به خواسته های اوچشم گفتم به عینه احساس می کنم به آرامش واقعی رسیدم و او در هر شرایطی راضی است و اینکه زمانی من فرمانبردار شوهرم شدم ویا به حرف های راهنمای خود در کنگره گوش کردم به صورت معجزه آسایی به من جواب داده است .

خانم فاطمه :فرمانبرداری از همسر به معنای این نیست که آدم خاک برسری شدیم ؛نه اگر با تمام وجود به حرف هایش گوش کنید ،روی سر آنها جای خواهید داشت .سخت نیست که در مقابل شوهر چشم بگویید این اوج قدرت یک زن است.

یک همسفر:من  درگذشته وظایفم را فقط به حکم وظیفه انجام می دادم و بین شوهر ومثلاًیکی از افراد درجه یک خانواده خود فرق می گذاشتم الان متوجه شدم نباید این گونه می بودم و اکنون که از روی عشق و محبت وظیفه خود را انجام می دهم بسیار تاثیر گذار بوده است پس اگر با محبت نه فقط برای رفع تکلیف وظایف خود را انجام دهیم هیچ مشکلی نخواهیم داشت .

در ادامه خانم فاطمه در مورد این که هیچ کس نباید صحبت هایی که در لژیون می شود را در خانه یا جایی دیگر بازگو کند و لزوم حفظ حرمت و هویت افراد تذکراتی  دادند تا برای افراد مشکلی ایجاد نگردد.

قسمت پایانی وادی سیزدهم

لطفاًانسان سه بعدی را مطرح کنید؟......مهندس می گویند من اندکی در مورد انسان سه بعدی می گویم و همین مقدار را هم برای تحول ،ایجاد،ساخت و بهره برداری خواهم گفت ،فقط همین.

حس مانند نام کتاب است و عقل ،متن کتاب است .....

خانم فاطمه :شاهنامه را در نظر بگیرید حس مانند نام کتاب یعنی شاهنامه است و عقل مانند متن شاهنامه یعنی محتوای آن است . یا اینکه اولین نیرویی که قوه عقل را به کار می اندازد، حس است .

مثلاًما وقتی گرگ را می بینیم پیام به عقل ما می رسد و عقل می گوید فرار کنید پس قوه دیدن است که عقل را بکار می اندازد.عقل اطلاعات وپیام را می گیرد و فرمان را می دهد ،حال بعضی مواقع فرمان ها غلط واشتباه است  پس عقل فرمان اشتباه می دهد ،چرا چون اطلاعات اشتباهی دریافت نموده است .پس این عقل سلیم است که بر مبنای دریافت ها توسط حواس ،مسائل را بررسی می کند .

حواس درون وبیرون چیست ؟

خانم فاطمه :پنج حس درون داریم  یعنی حس هایی که درون جسم هستند ؛حس های بینایی،شنوایی، بویایی ،چشایی ولامسه .و ماپنج حس دیگر عین همین پنچ حس داریم اما در جسم ما نیستنددر خلرج از جسم ما هستند که آنها راهمان حس های بیرونی می نامندو انسان های سه بعدی می توانند از این حواس استفاده کنند مانند رسول خدا که صدای جبرئیل را می شنید، نه با گوش ظاهری بلکه با گوش پنهانی . در انسان های عادی این حواس در خواب بکار می افتد اما انسان سه بعدی به صورت ارادی و تحت شرایط خاص و محدودیت های خاصی قادر به استفاده از حواس بیرونی می باشد. آدم سه بعدی هم از طریق حس های ظاهری و هم حس های بیرونی اطلاعات می گیرد و از مرزهای زمان ومکان عبور می کند و با سایر  جهان های آفرینش ارتباط برقرار می کند  واطلاعات لازم رادریافت می کند.

همسفر زهرا :آیا پیامبران انسان های سه بعدی هستند ؟

خانم فاطمه :بله

همسفر فرح :افرادی که به آنها الهامی می شود و یا مثلاًمی گویند به دلم چیزی افتاده ،آنها هم سه بعدی هستند؟

کتاب ......باز هم انسان سه بعدی متوجه حس دیگری می شود که مترجم یا واسطه ای است بین این پنج حس ظاهری و یا درونی با پنج حس پنهان یا بیرونی که عموم به ان حس ششم می گویند.

نشانه های انسان سه بعدی چیست؟ عقل ،عشق ،ایمان وخمر

همسفر پریوش :انسان سه بعدی با یازده حس و هفت پیکره .......این هفت پیکره کدامند؟ همسفر مهین :هفت پیکره در جهان های مختلف زندگی می کنند یعنی من وشمایی که الان اینجا هستیم تو هفت پیکره هستیم، سه تا جهان ها را شناختیم یکی جهان خواب است ،یکی جهان فیزیکی که الان در آن زندگی می کنیم  و یکی جهان ذهن .می بینید که می گویند هفت طبقه بهشت ،هفت طبقه آسمان؛آدم در هر مرحله از دانایی قرار داشته باشد توی یکی از این طبقات زندگی می کند .

خانم فاطمه : ببینید این هفت پیکر یکی همین جسم خاکی است یکی پیکری که در خواب می بینیم و یکی هم که در جهان ذهن می بینیم و هنوز آن چهارتای دیگر را نشناختیم و نمی دانیم چی هست و مولانا هم در اشعار خود به این هفت پیکر اشاره نموده است ...

دل مگر مهر سلیمان یافته است              که مهار پنج حس برتافته است

پنج حسی از برون میسور او                  پنج حسی از درون مامور او

ده حس است و هفت اندام  ودگر                  آن چه اندر گفت ناید می شمر

 

سی دی آغاز شگفت انگیز (1)

همسفر فرح: آقای مهندس اشاره کردند که مطالب  این سی دی در مورد انسان است . هیچ کتابی بهتر از قرآن خیلی کامل و خوب در مورد انسان صحبت نکرده است .دانشمندان هم نظرات بسیار و مختلف در مورد انسان مطرح کردند ولی بعد معلوم شده است که درست نبوده است به جز انسان های خاصی مانند مولانا وشکسپیر که در اشعار و نمایشنامه خود در مورد انسان گفته اند .مهندس گفتند که کتاب های بسیاری را مطالعه کردند از سرگذشت بزرگان گرفته تا قهرمانان و سردارانی و کسانی مانند وتیمور لنگ وچنگیز و...مجلدهایی مانند یوگا و تفاسیری مانند تفسیر آقای جوادی آملی و علامه طباطبایی و ....کتب آسمانی احادیث و...و ادیان و مذاهبی چون یهودیت اما هیچ کتابی به قشنگی قرآن در مورد  انسان نگفته است و همچنین آئین دین اسلام  خیلی آسان است و آسان تر از آن ندیدم وشرایط سخت ندارد .در ادیان دیگر زجر می کشند و چون حق طلاق ندارند سخت است مثلا در ادیان دیگر قانون طلاق وجود ندارد و افراد در صورت وجود مشکلات باید زجر بکشند این تا حدی بود که یکی از پادشاهان انگلیس آئین پروتستان را پایه ریزی نمود و در آن قانون طلاق راگنجاند .آئین ما پر از دلیل وبرهان است .شاید یک جایی خانم ها بگویند چرا نصف ارث به ما می رسد و این به دلیل این است که آقایان سربازی دارند و مخارج خانه را باید بدهند و بارهای بیشتری بردوش دارند و این دلیلی نمی شود که بگوییم  دین اسلام بد است .مثلاً اگر پزشکی کار خودرا درست انجام نداددلیلی موجه  نیست که بگوییم جامعه پزشکان ایراد دارند و تعمیم دهیم.اتفاقاًدین ما دین راحتری است .

خانم فاطمه: اگر در کنگره کسی یا مسافری یا فرضاً کمک راهنمایی  اشتباه کند  آیا دلیل بر این است که من از کنگره بدم بیاید و بگویم اینجا فایده ندارد و ول کنم وبروم؟نمی شود از رفتار آدم ها درمورد طریقت یا شریعتی قضاوت کرد.کنگره و آموزش های ان در ذات خود درجه یک است و ایرادی ندارد.پس با یک اشتباه از فردی نمی توان راجع به کل وذات کنگره ایرادگرفت.

همسفر مهین :در قسمتی از سی دی راجع به احترام در کنگره صحبت می کنند و میگویند همه چیز حساب شده است و همه ایمان دارند که کنگره راهش درست است .حالا چرا آغاز شگفت انگیز ؟به چند دلیل در مورد این شگفت انگیزی صحبت می کنند .یکی این که انسان با سرعت کم به جهان فیزیکی پا می گذارداما باصورپنهان با سرعت زیاد با جهان های دیگر ارتباط برقرار می نماید .از طرفی انسان دارای صور آشکار وپنهان است پس موجودی است که ظاهر و باطنش فرق دارد.حیوانات هم صور آشکار وپنهان دارند اما مثلاًگرگ هنگام حمله ظاهر و باطنش یکی است با حیوان دیگررودربایستی نداردو حمله خود را می کند اما انسان به دلیل آن ویژگی هایی که دارد در ظاهر کاری انجام می دهد ولی در باطن کاردیگری .انسان زمان تولد دارای صور آشکار وپنهان منطبق برهم است اما طی زمان به دلیل جهل و ناآگاهی این صور جدا می شوندکه می تواند با آموزش گرفتن و رسیدن به مرحله تزکیه این صور را منطبق برهم نماید و در مسیری که آموزش می بیند تا صورهارا یکی کند از ابتدا تا انتها در مسیر تزکیه ،دانش و اگاهی که پیدا کرده است به قوت خود باقی می ماند.

 

هفته آینده :سی دی آغاز شگفت انگیز (2)

به امید دیدارتاریخ : پنجشنبه 13 آبان 1395 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : همسفر حکمت | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران