تبلیغات
 همسفران نور - ادامه وادی دوازده وسی دی تغذیه

به نام قدرت مطلق

امروزدوشنبه 8/6/95لژیون همسفران نور با دستور جلسه ادامه وادی دوازده وسی دی تغذیه ؛با استادی خانم فاطمه عزیز وجمعی از همسفران گل شروع به فعالبت نمود.

آقای امین همیشه توجه ما را به طبیعت معطوف می کنند.آیا ما در خوردن غذا مدت زمان لارم را که 20 دقیقه است،رعایت می کنیم...؟آیا سعی می کنیم از غذاهای تاز ه استفاده کنیم..؟ غذا باید اینقدر جویده شود تا کاملا جذب بدن شود. وقتی یک جامعه به سمت تاریکی میرود،بیشتر افراد به سمت مصرف فست فودها وغذاهای بی کیفیت میروند.جالب این جاست که از مصرف آنها،لذت هم می برند...!

به نام قدرت مطلق

امروزدوشنبه 8/6/95لژیون همسفران نور با دستور جلسه ادامه وادی دوازده وسی دی تغذیه ؛با استادی خانم فاطمه عزیز وجمعی از همسفران گل شروع به فعالبت نمود.

در ابتدا خانم فاطمه از اعضای لژیون به خاطر خدمت،تشکر کردند وبه بچه ها خدا قوت گفتند.

به خانم اکرم هم به خاطر در پیش داشتن رهایی تبریک گفتند و  از خانم فرح هم به خاطر استادی تشکر کردند واین جایگاه را به ایشان تبریک گفتند وخواستند تا حسشان را برای همه بگویند...

همسفر فرح:حس خیلی خوبی بود وبسیار انرژی گرفتم.قبل از شروع جلسه استرس داشتم ولی همین که شروع به صحبت کردم،انگار تازه کنگره را حس کردم.با خودم گفتم یعنی این مطالب را من دارم میگویم..؟واقعا نامردی اگر که به صحبتهایم عمل نکنم.امیدوارم هر چه  در مورد بهبود سیستمx  گفتم بتوانم به مرحله عمل برسانم.

همسفر محبوبه:وقتی در کنگره به ما می گویند :مشارکت کنید ،مشارکت خیلی خوبه،یکی از دلایل مهمش این است که شاید چند بار اول به فکر اینم که کلمات خوبی بگویم ویا خوب مشارکت کنم،اما در ادامه هر صحبت ویا مشارکتی که می کنی،باید یا به آن عمل کرده باشی ویا بعد از گفتن موضوع ، باید حرفم را به مرحله عمل برسانم. انگار صحبت من خط قرمزی میشود که نمی توام از آن ،پا فراتر بگذارم واین به نظر من خیلی ارزشمند است.

خانم فاطمه:دقیقا همین طوراست؛برای چه می گویند که کمک راهنمایی ادامه پروسه درمان است..؟ کمک راهنمایی که روی این صندلی می نشیند وساعتها برای رهجوهایش صحبت می کند وبه آنها آموزش میدهد،اول خودش باید به آنها عمل کرده باشد ویا در ادامه شاید نتواند به همه موارد عمل کند ولی به اندازه زیادی آنها را به اجرا درمی آورد. به همین خاطر است که آقای مهندس میگویند: لژیونها باید کمک راهنما واستاد بیرون بدهند.رهایی مهم است؛ولی مهمتر،استاد شدن است. این هم بدانیم که برخی از موقعیتها برای ما یک فرصت می شود که جرقه ایست برای یک پیشرفت بزرگ.

ادامه وادی دوازدهم

صفحه 128/باید یاد بگیرید از خطوط قرمز عبور نکنید.....خانم فاطمه:خداوند در زمین برای ما فرامینش را تعیین کرده است؛برای ازدواج کردن،برای فرزند داشتن،برای در جمع زندگی کردن و... حالا اگر نخواهم از این قوانین پیروی کنم ،چه اتفاقی می افتد..؟اطاعت نکردن باعث بروز مشکلاتی میشود،که آسیبش اول به خودم می خورد.مثلا در ازدواج از فرامین پیروی نمی کنم،یا دچار مشکل عاطفی میشوم، یا فریب می خورم،ویا...اگر در همه امور زندگیم،از فرامین الهی پیروی کنم،دچار مشکل نمی شوم.

صفحه 128/ ادامه کتاب:اگر ما خواستیم به زمین برویم،توصیه ای برای ما ندارید..؟ خانم فاطمه:اینجا گفته شده،بگذارید بقیه هم زندگی کنند. یعنی چه..؟یعنی افرادی که نه خود زندگی میکنند ونه اجازه می دهند بقیه از زندگی لذت ببرند، مثل مصرف کنند های مواد.یا کسی که دائما درحال سرزنش کردن بقیه است.ما باید هرچه برای خودمان می پسندیم،برای بقیه هم بپسندیم.اگه دوست نداریم کسی پشت سر ما صحبت کند،نباید غیبت بقیه را بکنیم.در مغازه میروم،ما عجله داریم وزودترازبقیه چیزهایی که می خواهیم می گیریم،غافل از اینکه بقیه زودتر از ما آمده بودند.اگر جای خوب، موقعیت خوب، خانه خوب، ماشین خوب و..برای خودت میخواهی،باید برای بقیه هم بخواهی. همان طور که  گذشتگان کاشتند وما برداشت کردیم،ما هم باید برای آیندگان بکاریم ودر این صورت است که به صلح وآرامش می رسیم.

به خودم نگویم من که کارم تمام شد،بقیه به من مربوط نیستند ویا من که رهایی ام را گرفتم بقیه به من چه مربوط..؟نباید به اطرافیانم بی اعتنا باشم.

در آخر وادی هم ازدرخت کاری گفته میشود: که بعد از رهایی باید هر سال یک نهال بکاریم واین خود نوعی شکر گزاری از خداوند است..............پایان وادی دوازدهم .

سی دی تغذیه

همسفر زهرا عباسی: عادتهای غذایی انسانها با قبل تغییر کرده است.هر چیزی که قبلا ارزش داشته،حالا از ارزش افتاده است. حالا چون افراد حسشان تغییر کرده است،به سمت مصرف غذاهای فست فود وچرب ویا شیرین کشیده شده اند.

برای آشپزی کردن،جدای موادغذایی خوب،باید حس خوب هم  به آن اضافه شود.حس خوب افراد غذاها را خوشمزه می کند.آدمهایی که حس باز تری دارند،اصلا غذاهای فست فود را دوست ندارند. برای مسافران سفر اول هم با ید غذا را با فاصله کمی قبل ویا بعد از شربت بخورند.کسی که شربت را با فاصله کمی با غذا می خورد،نئشگی مضاعفی دارد نسبت به کسانی که چند ساعت بعد از شربت غذا می خورند.

مورد دیگر ؛اگر من میخواهم سیستم x را بدانم چطور کار میکند،در ماه رمضان مشخص میشود.اگر خوب روزه ام را گرفتم سیستم خوبی دارم ولی اگر با روزه گرفتن خیلی اذیت شدم،بدانم سیستم xمن مشکل دارد.

مورد دیگر سی دی در مورد موادنگهدارنده مواد غذایی است. تمام آبمیوه های پاکتی ،شیر پاکتی رب گوجه ومرباهای بیرون و...این مواد را دارند. این مواد به میکروبها اجازه رشد تا مدت طولانی را نمی دهد وهمین طورهم به معده وروده انسان اسیب زیادی می رساند.ازآن طرف مرغها یی که می خوریم را با تزریق هورمون واجازه خواب ندادن به آنها ظرف 50روز بزرگ می کنند وهر بار که ما مرغ می خوریم ،انگار یک قرص استرس می خوریم چون این مرغ پرازاسترس است.

نکته دیگر که آقای امین مثال جانوران را می زنند که موجوداتی مثل شیر ،ببر،عقاب وجانوران که اندام کشیده وزیبا دارند ،هم غذای تازه می خورند وهم مدت زمان لازم را برای خوردن غذا رعایت می کنند وتند نمی خورند. اما در عوض جانورانی مثل کفتار،تمساح،لاش خور هم غذای تازه نمی توانند بخورند وهم تند غذایشان را میخورند،چون حسشا ن ،حس خوبی نیست .

خانم فاطمه:آقای امین همیشه توجه ما را به طبیعت معطوف می کنند.آیا ما در خوردن غذا مدت زمان لارم را که 20 دقیقه است،رعایت می کنیم...؟آیا سعی می کنیم از غذاهای تاز ه استفاده کنیم..؟ غذا باید اینقدر جویده شود تا کاملا جذب بدن شود. وقتی یک جامعه به سمت تاریکی میرود،بیشتر افراد به سمت مصرف فست فودها وغذاهای بی کیفیت میروند.جالب این جاست که از مصرف آنها،لذت هم می برند...!

اما اگر به فکر افتادم که عادتهای بد غذایی ام را عوض کنم واصلاح کنم،بدانم که حس من تغییر کرده است.در آشپزی؛همان اند ازه که مواد با کیفیت مهم است،حس خوب هم مهم است. بعضی ها غذایشان خوشمزه تر است وبیشتر لذت می بریم مثل نذریها واین به خاطر حس وموج خوبی است که در آن به کار رفته است.یا افطاریهای آقای مهندس که بسیار خوشمزه است،چون پر از حس خوب است.هر چه حس سالم تر شود به سمت خوردن غذاهای طبیعی میرویم وهر چه غذاهای سالم تر بخوریم،حس ما بهتر می شود.

همسفر افسانه:هم جسم ما نیاز به تغذیه سالم دارد وهم روح ما..

خوراکیهای روح:*وقتی خداوند هست،غصه نخورم،چون با وجود خداوند،غصه وجود ندارد.

*هیچ وقت دنبال اگر نروم

*هیچ وقت دنبال چرا  نروم.

*هیچ وقت نگویم اعصابم خورد است.

*هیچگاه حس مالکیت به هیچ چیز وهیچ کس نداشته باشم.

*هر روز که متولد می شوم،برای همان روز زندگی کنم .گذشته وآینده،حال را از بین می برند.

*چه داریم مهم نیست،چه کردیم وچه خوردیم مهم است.

*در همه لحظات وهمه سختیها وخوشیها،شاکر خداوند باشم.

*در کنار هر مشکل،اگر رشد وصعود کردم مهم است .اجازه ندهم،سختی باعث سقوط من شود.

از تفریحات سالم،طبیعت،وفضاهای شاد هم،بیشتر استفاده کنم.

خوراکیهای مهم برای جسم

*سعی کنم حتی الامکان از غذاهای طبیعی بیشتر استقاده کنم.

*یکساعت قبل از غذا یک لیوان آب یا میوه ویک ساعت ونیم هم بعداز غذا دو لیوان آب بخوریم. در حین غذا خوردن از خورد ن آب خوداری کنیم.

*قبل از اینکه سیر شویم، دست از غذا خوردن بکشیم.

*سعی کنیم هر روز یک لیوان آب +یک قاشق عسل+یک مقدار لیمو تر ش یا آبلیمو ی تازه +یک تکه یخ بخوریم. اگر تکرار شود ،باعث از بین رفتن بسیاری از بیماریها می شود.

*هرروز صبح یک تکه سیر +یک لیوان آب یا آب عسل بخوریم که بهترین آنتی بیوتیک می باشد.

س همسفر محبوبه:سبزی خورشتی را به صورت خام درفریزر نگه داری کنیم بهتر است ویا پخته؟

ج همسفر افسانه:تا جایی که می شود،اصلا مواد را در فریزر نگه داری نکنید،چون خاصیتش رل از دست می دهد،اما اگر مجبور بودید،به صورت خام ومدت زمان کوتاه در فریزر نگهداری کنید.

خانم فاطمه:اصلا فریزر کردن مواداشتباه است.سعی کنید هر روز برای همان روز خرید کنید ومواد  غذایی تازه تر استفاده کنید . اگر هم مجبور شدید،بیشتر از دو هفته مواد را در فریزر نگه ندارید.

مورد دیگر اگر غذاهای ما از گوشت خواری به سمت گیاه خواری برود، بهتر است .

همسفر عذرا:قبلا من یک فریزر بزرگ داشتم وهمیشه آن را تا آخرش پر می کردم وزحمت زیادی هم برایم داشت.مثلا یک گونی باقالی می خریدم وبرای تمیز کردنش،اذیت می شدم. زمانی که در کنگره خانم سودابه برای من توضیح داند که هر میوه وموادی باید در فصل خودش خورده شود.فریزر ارزش غذایی مواد را از بین میبرد.از آن به بعد سعی کردم عادتم را تغییر دهم وحالا تا بتوانم از مواد تازه استفاده می کنم ودر خانه هم همه دست پختم را دوست دارند.

خانم فاطمه:یک نکته دیگردر مورد پخت غذا که باید غذا با حرارت کم پخته شود.زدو پز هم ارزش غذایی مواد را از بین می برد.غذا را که از صبح روی اجاق بگذارید وشعله کم باش،تا ظهر آماده می شود وخیلی هم خوب جا می افتد.

هفته آینده سی دی آتش مرکب.

سربلند وپیروز باشید.

 تاریخ : چهارشنبه 10 شهریور 1395 | 05:54 ب.ظ | نویسنده : همسفر محبوبه | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران